Vermehrung von Helleborus

VERMEERDERING VAN HELLEBORUS

Helleborus is door zaaien te vermeerderen. Het scheuren van de planten is een andere optie. Bij scheuren zijn de jonge planten identiek aan de moederplant. Echter, bij zaaien kunnen de verschillen tussen de zaailingen onderling en met de moederplanten groot zijn.

VERMEERDERING VAN KERSTROZEN EN LENTEROZEN DOOR MIDDEL VAN ZAAILINGEN

Kerst- en lenterozen zijn door zaaien te vermeerderen. Winterrozen zijn echter steriel en brengen daardoor geen zaad voort. De ontwikkeling van zaaien tot en met de eerste bloei duurt bij kerstrozen en lenterozen ongeveer vier jaar.

VERMEERDERING VAN HELLEBORUS DOOR SCHEUREN

Scheuren kan bij Helleborus in het vroege voorjaar of in het najaar. Planten kunnen alleen worden gescheurd wanneer ze geen centrale, doorgaande steel of stam hebben. Dat heet met een mooi woord acaulescent. Is de Helleborus wel stamvormend (caulescent) dan is scheuren geen optie. Bind, vóór het met een spade of vork opgraven van de plant, de bladeren met een touw of iets dergelijks bij elkaar. Dat voorkomt onnodige schade aan de plant. Sommige lenterozen hebben bladeren met puntige randen. Graaf de plant met een zo groot mogelijke wortelkluit op.

Voor het scheuren zelf heeft de werkwijze met twee (spit)vorken - afhankelijk van de grootte van de wortelkluit - zich bewezen. Druk de ene verticaal door het midden van de wortelkluit. Breng de andere pal achter de eerste aan en beweeg vervolgens de twee vorken voorzichtig uit elkaar. Wrik stapje voor stapje de kluit in tweeën. Bij kleinere planten kan de wortelstok ook voorzichtig met een mes in tweeën worden gedeeld.

Zet beide delen onmiddellijk weer in de grond om uitdroging te voorkomen. Geef ziekten en plagen geen kans om de plant aan te tasten. Dat is het beste te voorkomen door al het blad dat tijdens het scheuren is beschadigd, volledig te verwijderen.